Gynækologisk Klinik Sønderborg

Databeskyttelse

Gynækologisk Klinik Sønderborg

I henhold til databeskyttelsesforordningen informeres hermed om at, at personlige data i nødvendigt omfang vil blive videregivet til følgende institutioner, som ligeledes respekterer databeskyttelsesforordningen:

 

  1. Henvisende / egen læge i form at lægebrev. Kan udelades hvis ønsket.
  2. Div. sygehuslaboratorier og Statens Seruminstitut
  3. De patologiske afdelinger i Sønderborg, Esbjerg og Odense
  4. Den sygehusafdeling hvortil du i givet fald viderehenvises.
  5. For patienter til provokeret abort endvidere Sundhedsstyrelsens abort-register v. Statens Seruminstitut

 

Endelig samarbejder klinikken med et EDB-systemhus med hensyn til back-up af klinikkens journalsystem og dermed alle data. Dertil foreligger en såkaldt databehandlerkontrakt, som skal sikre data mod uautoriseret eller ulovlig anvendelse.